Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Meta Green là nhà phân phối các sản phẩm máy bơm nhiệt của tập đoàn Midea tại Việt Nam.

Mã sản phẩm:

Công suất: 50 m³

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 1.72 m³/h

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 150L

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 180L

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 280L

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 0.25 m³/h

Hãng: Midea

Mã sản phẩm: MT-200R26E20

Công suất: 200L

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 200L

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 0.45 m³/h

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 300L

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 300L

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 0.85 m³/h

Hãng: Midea