Hiển thị tất cả 11 kết quả

Mã sản phẩm:

Công suất: 50 m³

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 1.72 m³/h

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 0.25 m³/h

Hãng: Midea

Mã sản phẩm: MT-200R26E20

Công suất: 200L

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 200L

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 0.45 m³/h

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 300L

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 300L

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 0.85 m³/h

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 40 m³

Hãng: Midea

Mã sản phẩm:

Công suất: 20 m³ - 30 m³

Hãng: Midea