Trang chủ / Giải pháp

GIẢI PHÁP BƠM NHIỆT HEAT PUMP METAGREEN

MetaGreen có hơn 5+ năm kinh nghiệm phân phối các sản phẩm và giải pháp bơm nhiệt heat pump trên Toàn Quốc. Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao có nhiều năm kinh nghiệm lắp đặt hơn 3000+ dự án bơm nhiệt heat pump. Chúng tôi luôn nghiên cứu các giải pháp mới ứng dụng máy bơm nhiệt heat pump cho hệ thống nước nóng trung tâm heat pump cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Giải pháp bơm nhiệt heat pump sấy trong các nhà máy sản xuất, bơm nhiệt heat pump trong nuôi trồng thủy sản, bơm nhiệt heat pump hệ thống lò hơi công nghiệp,…